Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr R-19/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia procesu rekrutacji na pierwszy rok studiów i organizacji Elektronicznej Rejestracji Kandydatów w roku akademickim 2010/2011 (pobierz).

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 (pobierz).

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad reguluje uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2010/2011 (pobierz).

Zarządzenie Nr R-24/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie planowanych liczb przyjęć na studia w roku akademickim 2010/2011 (pobierz).