Wyniki rekrutacji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na I rok niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku: Zarządzanie.
Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - pobierz.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na I rok niestacjonarnych studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji.
Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - pobierz.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku: Zarządzanie.
Lista osób przyjętych - pobierz.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji.
Lista osób przyjętych - pobierz.