Patronat Politechniki Lubelskiej

Wzór wniosku o patronat Politechniki Lubelskiej wprowadzony został Zarządzeniem Nr R-21/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie patronatu Politechniki Lubelskiej.

  Wniosek