Aktualności

September 16, 2020

Szwajcarskie stypendia rządowe

Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej zachęca do skorzystania z oferty stypendialnej szwajcarskiego rządu dla wybitnych naukowców i artystów zagranicznych. Za pośrednictwem szwajcarskiej Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych Konfederacja Szwajcarska przyznaje zagranicznym studentom i naukowcom różnego rodzaju stypendia na studia podyplomowe na wszystkich...

Więcej o "Szwajcarskie stypendia rządowe"

September 16, 2020

Granty interwencyjne NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej ogłosiła konkurs „Granty interwencyjne”, którego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Wnioski składane...

Więcej o "Granty interwencyjne NAWA"

OPUS 20 +LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2 (NCN)

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło cztery konkursy skierowane do naukowców, znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej: OPUS 20 (w tym w LAP), BEETHOVEN  CLASSIC 4, SONATA 16 i PRELUDIUM BIS 2. OPUS 20 + LAP W konkursie OPUS 20 + LAP można ubiegać  się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także...

Więcej o "OPUS 20 +LAP, BEETHOVEN CLASSIC 4,..."

September 16, 2020

Występujące błędy w zakresie wskaźników oraz w formularzu Monitorowanie uczestników w SL2014

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju wraca uwagę na konieczność poprawnego raportowania osiągniętych wartości wskaźników w systemie  SL2014.  Do najczęstszych błędów należy: 1. liczba osób z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, objętych wsparciem w programie powinna być co najmniej równa liczbie osób pochodzących z obszarów wiejskich  W formularzu...

Więcej o "Występujące błędy w zakresie..."

September 16, 2020

Osiągnij Sukces z PPP – konkurs dla nowych projektów PPP

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w konkursie i zgłaszania pomysłów na nowe projekty infrastrukturalne do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno- Prywatnego. Konkurs ma na celu zmobilizować podmioty publiczne do identyfikacji problemów i potrzeb, pod kątem podjęcia możliwej współpracy z sektorem prywatnym, celem rozwoju infrastruktury,...

Więcej o "Osiągnij Sukces z PPP – konkurs..."

September 16, 2020

Granty Fundacji Kościuszkowskiej

Fundacja Kościuszkowska, w ramach Exchange Program to the US, rozpoczęła nabór wniosków o granty na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2021/2022.  Stypendium przyznawane jest we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach: •    Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób...

Więcej o "Granty Fundacji Kościuszkowskiej"

September 16, 2020

Program im. Ulama – Seal of Excellence

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła Program im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence, który dofinansowuje projekty naukowe z certyfikatem Seal of Excellence otrzymanym w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships. W Programie im. Stanisława Ulama – Seal of Excellence mogą wziąć udział polskie uczelnie i instytuty oraz naukowcy, którzy...

Więcej o "Program im. Ulama – Seal of Excellence"

September 16, 2020

STARTER – Twój program w NCBR

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju zachęca do  zgłaszania pomysłów, które będą mogły przyczynić się do uruchomienia nowych programów lub otwarcia konkursów w obszarach tematycznych, które do tej pory nie były wspierane przez NCBR. Zgłoszony pomysł powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia: - potencjalni partnerzy; - cel główny programu; - zakres tematyczny; -...

Więcej o "STARTER – Twój program w NCBR"

September 16, 2020

INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +

DGA S.A. jako realizator projektu grantowego "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zaprasza do składania wniosków w II rundzie konkursu na innowacje społeczne.  Celem projektu jest wsparcie procesu inkubacji 50 innowacyjnych pomysłów z terenu całej Polski.  O wsparcie w ramach...

Więcej o "INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH..."

September 16, 2020

Sporządzanie budżetu projektu z uwzględnieniem aspektu płci

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi funduszy UE pn. „Sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci: Zestaw narzędzi działania krok po kroku” Przedstawiony  zestaw narzędzi stanowi jeden z elementów prac Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) w dziedzinie sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci. Jest on...

Więcej o "Sporządzanie budżetu projektu z..."


Archiwum »