Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania pracowników Politechniki Lubelskiej wprowadzony został Zarządzeniem Nr R-30/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2020 r. 

Zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Lubelskiej wprowadzone zostały następującymi Zarządzeniami Rektora Politechniki Lubelskiej:

Tekst jednolity Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Lubelskiej, uwzględniający powyższe zmiany, wprowadzony został Obwieszczeniem Nr 3/2020 Rektora Politechniki Lubelski z dnia 16 lipca 2020 r.