Rok 2020

Obwieszczenie Nr 3/2020

Obwieszczenie Nr 3/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Obwieszczenie Nr 3/2020"

Obwieszczenie Nr 2/2020

Obwieszczenie Nr 2/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr  14/2019/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.

Więcej o "Obwieszczenie Nr 2/2020"

Obwieszczenie Nr 1/2020

Obwieszczenie Nr 1/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Obwieszczenie Nr 1/2020"