Rok 2008

Pismo Okólne Nr 2/2008

Pismo  okólne Nr 2/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 1  grudnia 2008 r. w sprawie powołania i ustalenia składów komisji  senackich Senatu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 2/2008"

Pismo Okólne Nr 1/2008

Pismo  okólne Nr 1/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 15  lutego 2008 roku w sprawie powołania w ramach Święta Politechniki  Lubelskiej zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie  przewidzianych programem uroczystości.

Więcej o "Pismo Okólne Nr 1/2008"