Rok 2017

Pismo okólne Nr 6/2017

Pismo okólne Nr 6/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie Porozumienia zawartego w dniu 24 marca 2017 r. pomiędzy rektorem Politechniki Lubelskiej a działającymi w Politechnice Lubelskiej związkami zawodowymi: ZZ „Unia Profesorów Polskich”, NS ZNP i KZ NSZZ „Solidarność”.

Więcej o "Pismo okólne Nr 6/2017"

Pismo okólne Nr 5/2017

Pismo okólne Nr 5/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na wynajem pomieszczeń i prowadzenie Klubu Studenckiego KAZIK.

Więcej o "Pismo okólne Nr 5/2017"

Pismo okólne Nr 4/2017

Pismo okólne Nr 4/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu kontroli i wsparcia w zakresie przygotowania ankiet jednostek Politechniki Lubelskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z...

Więcej o "Pismo okólne Nr 4/2017"

Pismo okólne Nr 3/2017

Pismo okólne Nr 3/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie powołania w ramach Święta Politechniki Lubelskiej zespołów odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie przewidzianych programem uroczystości.

Więcej o "Pismo okólne Nr 3/2017"

Pismo okólne Nr 2/2017

Pismo okólne Nr 2/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Konwentu Politechniki Lubelskiej na kadencję 2016-2020.

Więcej o "Pismo okólne Nr 2/2017"

Pismo okólne Nr 1/2017

Pismo okólne Nr 1/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zakładania profilów ResearcherID oraz powiązywania ich z publikacjami w bazie Web of Science.

Więcej o "Pismo okólne Nr 1/2017"