Rok 2020

Pismo okólne Nr 7/2020

Pismo okólne Nr 7/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zwolnienia z opłat cudzoziemca odbywającego studia w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Pismo okólne Nr 7/2020"

Pismo okólne Nr 6/2020

Pismo okólne Nr 6/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie dodatku dla nauczycieli akademickich za prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie zdalnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Więcej o "Pismo okólne Nr 6/2020"

Pismo okólne Nr 5/2020

Pismo okólne Nr 5/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie finansowania działalności badawczej z części wydzielonej z subwencji w Politechnice Lubelskiej na 2020 r.

Więcej o "Pismo okólne Nr 5/2020"

Pismo okólne Nr 4/2020

Pismo okólne Nr 4/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na wynajem pomieszczeń i prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku stołówki.

Więcej o "Pismo okólne Nr 4/2020"

Pismo okólne Nr 3/2020

Pismo okólne Nr 3/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu na wynajem pomieszczeń i prowadzenie Klubu Studenckiego KAZIK.

Więcej o "Pismo okólne Nr 3/2020"

Pismo okólne Nr 2/2020

Pismo okólne Nr 2/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie nabycia przez cudzoziemców uprawnień do odbywania studiów stacjonarnych w języku polskim bez opłat. 

Więcej o "Pismo okólne Nr 2/2020"

Pismo okólne Nr 1/2020

Pismo okólne Nr 1/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych, polegających na realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku Centrum Technologii Informatycznych i Lingwistyki Technicznej Politechniki Lubelskiej”.

Więcej o "Pismo okólne Nr 1/2020"