Rok 2017

Uchwała Nr 43/2017/VIII

Uchwała Nr 43/2017/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria logistyki o profilu ogólnoakademickim prowadzonych przez Wydział Zarządzania.  

Więcej o "Uchwała Nr 43/2017/VIII"

Uchwała Nr 42/2017/VIII

Uchwała Nr 42/2017/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie warunków kierowania za granicę nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ i innych międzynarodowych programów edukacyjnych.   

Więcej o "Uchwała Nr 42/2017/VIII"

Uchwała Nr 41/2017/VIII

Uchwała Nr 41/2017/VIII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr. hab. inż. Marianowi Piotrowi Kaźmierkowskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 41/2017/VIII"

Uchwała Nr 40/2017/VII

Uchwała Nr 40/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. zmieniającą Uchwałę Nr 6/2017/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018.  

Więcej o "Uchwała Nr 40/2017/VII"

Uchwała Nr 39/2017/VII

Uchwała Nr 39/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zgłoszenia kandydatur Politechniki Lubelskiej do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

Więcej o "Uchwała Nr 39/2017/VII"

Uchwała Nr 38/2017/VII

Uchwała Nr 38/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Politechniki Lubelskiej do programu pn. „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”.  

Więcej o "Uchwała Nr 38/2017/VII"

Uchwała Nr 37/2017/VII

Uchwała Nr 37/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zniesienia kierunku studiów inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego prowadzonego przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki.  

Więcej o "Uchwała Nr 37/2017/VII"

Uchwała Nr 36/2017/VII

Uchwała Nr 36/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 36/2017/VII"

Uchwała Nr 35/2017/VII

Uchwała Nr 35/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach odpłatności w Politechnice Lubelskiej.  

Więcej o "Uchwała Nr 35/2017/VII"

Uchwała Nr 34/2017/VII

Uchwała Nr 34/2017/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych, w tym ustalania i rozliczania godzin ponadwymiarowych.  

Więcej o "Uchwała Nr 34/2017/VII"


Archiwum »