Rok 2017

Uchwała Nr 9/2017/III

Uchwała Nr 9/2017/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia:  1) Zasad podziału pomiędzy jednostki organizacyjne Politechniki środków finansowych pochodzących z dotacji budżetowej przeznaczonej na działalność Uczelni związaną z kształceniem studentów studiów stacjonarnych,...

Więcej o "Uchwała Nr 9/2017/III"

Uchwała Nr 8/2017/III

Uchwała Nr 7/2017/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Lubelskiej  

Więcej o "Uchwała Nr 8/2017/III"

Uchwała Nr 7/2017/III

Uchwała Nr 7/2017/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

Więcej o "Uchwała Nr 7/2017/III"

Uchwała Nr 6/2017/III

Uchwała Nr 6/2017/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w roku akademickim 2017/2018  

Więcej o "Uchwała Nr 6/2017/III"

Uchwała Nr 5/2017/II

Uchwała Nr 5/2017/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 36/2011/VI Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów 7 Programu Ramowego i innych Unii Europejskiej, w tym programów strukturalnych finansowanych...

Więcej o "Uchwała Nr 5/2017/II"

Uchwała Nr 4/2017/II

Uchwała Nr 4/2017/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji budowlanej pn. „TERMOMODERNIZACJA PAWILONU DYDAKTYCZNEGO WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ PRZY UL. NADBYSTRZYCKIEJ 36B W LUBLINIE”  

Więcej o "Uchwała Nr 4/2017/II"

Uchwała Nr 3/2017/I

Uchwała Nr 3/2017/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki prowadzonych przez Wydział Zarządzania.

Więcej o "Uchwała Nr 3/2017/I"

Uchwała Nr 2/2017/I

Uchwała Nr 2/2017/I Senatu Politechniki Politechniki Lubelskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu obchodów Święta Politechniki Lubelskiej w roku 2017.

Więcej o "Uchwała Nr 2/2017/I"

Uchwała Nr 1/2017/I

Uchwała Nr 1/2017/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian Statutu Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Uchwała Nr 1/2017/I"