Rok 2017

Zarządzenie Nr R-31/2017

Zarządzenie Nr R-31/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania nauczycielom akademickim dodatków specjalnych w roku akademickim 2016/2017. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-31/2017"

Zarządzenie Nr R-30/2017

Zarządzenie Nr R-30/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Lubelskiej systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-30/2017"

Zarządzenie Nr R-29/2017

Zarządzenie Nr R-29/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Informacji” w Politechnice Lubelskiej.  

Więcej o "Zarządzenie Nr R-29/2017"

Zarządzenie Nr R-28/2017

Zarządzenie Nr R-28/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-28/2017"

Zarządzenie Nr R-27/2017

Zarządzenie Nr R-27/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-27/2017"

Zarządzenie Nr R-26/2017

Zarządzenie Nr R-26/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-26/2017"

Zarządzenie Nr R-25/2017

Zarządzenie Nr R-25/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z zakwaterowania w Domu Studenckim Politechniki Lubelskiej oraz zasad przyznawania ulg.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-25/2017"

Zarządzenie Nr R-24/2017

Zarządzenie Nr R-24/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-24/2017"

Zarządzenie Nr R-23/2017

Zarządzenie Nr R-23/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie składania przez pracowników Politechniki Lubelskiej oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danym wydziale przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-23/2017"

Zarządzenie Nr R-22/2017

Zarządzenie Nr R-22/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-22/2017"


Archiwum »