Rok 2017

Zarządzenie Nr R-25/2017

Zarządzenie Nr R-25/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z zakwaterowania w Domu Studenckim Politechniki Lubelskiej oraz zasad przyznawania ulg.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-25/2017"

Zarządzenie Nr R-24/2017

Zarządzenie Nr R-24/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w języku polskim w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-24/2017"

Zarządzenie Nr R-23/2017

Zarządzenie Nr R-23/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie składania przez pracowników Politechniki Lubelskiej oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danym wydziale przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-23/2017"

Zarządzenie Nr R-22/2017

Zarządzenie Nr R-22/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-22/2017"

Zarządzenie Nr R-21/2017

Zarządzenie Nr R-21/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego sprzętu obrony cywilnej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-21/2017"

Zarządzenie Nr R-20/2017

Zarządzenie Nr R-20/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na pierwszy rok studiów w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-20/2017"

Zarządzenie Nr R-19/2017

Zarządzenie Nr R-19/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stworzeniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-19/2017"

Zarządzenie Nr R-18/2017

Zarządzenie Nr R-18/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-18/2017"

Zarządzenie Nr R-17/2017

Zarządzenie Nr R-17/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-17/2017"

Zarządzenie Nr R-16/2017

Zarządzenie Nr R-16/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-3/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie przechowywania, udostępniania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów w ramach Funduszy Strukturalnych.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-16/2017"


Archiwum »