Rok 2017

Zarządzenie Nr R-16/2017

Zarządzenie Nr R-16/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 maja 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-3/2009 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie przechowywania, udostępniania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów w ramach Funduszy Strukturalnych.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-16/2017"

Zarządzenie Nr R-15/2017

Zarządzenie Nr R-15/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. "Przedsiębiorczość i Marketing - umiędzynarodowienie kształcenia na Politechnice Lubelskiej".

Więcej o "Zarządzenie Nr R-15/2017"

Zarządzenie Nr R-14/2017

Zarządzenie Nr R-14/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-14/2017"

Zarządzenie Nr R-13/2017

Zarządzenie Nr R-13/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru decyzji o przyjęciu oraz decyzji o odmowie przyjęcia na studia drugiego stopnia prowadzone w języku obcym osoby niebędącej obywatelem polskim, która nie korzysta z zasad obowiązujących obywateli polskich.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-13/2017"

Zarządzenie Nr R-12/2017

Zarządzenie Nr R-12/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców za świadczone usługi edukacyjne na studiach drugiego stopnia prowadzonych w języku obcym w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-12/2017"

Zarządzenie Nr R-11/2017

Zarządzenie Nr R-11/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby niebędące obywatelami polskimi w języku obcym w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-11/2017"

Zarządzenie Nr R-10/2017

Zarządzenie Nr R-10/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. "Inkubator Innowacyjności+".

Więcej o "Zarządzenie Nr R-10/2017"

Zarządzenie Nr R-9/2017

Zarządzenie Nr R-9/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-9/2017"

Zarządzenie Nr R-8/2017

Zarządzenie Nr R-8/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kosztów pośrednich w działalności badawczej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-8/2017"

Zarządzenie Nr R-7/2017

Zarządzenie Nr R-7/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-7/2017"


Archiwum »