Rok 2017

Zarządzenie Nr R-58/2017

Zarządzenie Nr R-58/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie systemu weryfikacji efektów kształcenia w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-58/2017"

Zarządzenie Nr R-57/2017

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zasad doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-57/2017 "

Zarządzenie Nr R-56/2017

Zarządzenie Nr R-56/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych elementów Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-56/2017"

Zarządzenie Nr R-55/2017

Zarządzenie Nr R-55/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia kosztów pośrednich w działalności badawczej oraz projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Więcej o "Zarządzenie Nr R-55/2017"

Zarządzenie Nr R-54/2017

Zarządzenie Nr R-54/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-4/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „MANAGER DESIGNER – podniesienie kompetencji studentów Politechniki Lubelskiej w obszarach kluczowych dla gospodarki i...

Więcej o "Zarządzenie Nr R-54/2017"

Zarządzenie Nr R-53/2017

Zarządzenie Nr R-53/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania potwierdzania efektów uczenia się w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2017/2018.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-53/2017"

Zarządzenie Nr R-52/2017

Zarządzenie Nr R-52/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia progu dochodu i wysokości świadczeń socjalnych dla doktorantów obowiązujących w roku akademickim 2017/2018.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-52/2017"

Zarządzenie Nr R-51/2017

Zarządzenie Nr R-51/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Przemysłu 4.0.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-51/2017"

Zarządzenie Nr R-50/2017

Zarządzenie Nr R-50/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie trybu kwalifikowania i kierowania pracowników Politechniki Lubelskiej na wyjazdy za granicę w ramach programu Erasmus+ i innych międzynarodowych programów edukacyjnych.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-50/2017"

Zarządzenie Nr R-49/2017

Zarządzenie Nr R-49/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia progów dochodu i wysokości świadczeń socjalnych  dla studentów obowiązujących w roku akademickim 2017/2018

Więcej o "Zarządzenie Nr R-49/2017"


Archiwum »