Rok 2017

Zarządzenie Nr R-42/2017

Zarządzenie Nr R-42/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydawanego przez Politechnikę Lubelską oraz określenia zasad jego wypełniania, ewidencjonowania i wydawania.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-42/2017"

Zarządzenie Nr R-41/2017

Zarządzenie Nr R-41/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia danych technicznych wzoru suplementu do dyplomu.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-41/2017"

Zarządzenie Nr R-40/2017

Zarządzenie Nr R-40/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 września 2017 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-40/2017"

Zarządzenie Nr R-39/2017

Zarządzenie Nr R-39/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-88/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz powołania Rzecznika Dyscyplinarnego dla Studentów.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-39/2017"

Zarządzenie Nr R-38/2017

Zarządzenie Nr R-38/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Mechanika – międzynarodowe studia III stopnia na Politechnice Lubelskiej”. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-38/2017"

Zarządzenie Nr R-37/2017

Zarządzenie Nr R-37/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 września 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową (PLUGINEV)”. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-37/2017"

Zarządzenie Nr R-36/2017

Zarządzenie Nr R-36/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz zajęcia dydaktyczne prowadzone na podstawie umów cywilnoprawnych.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-36/2017"

Zarządzenie Nr R-35/2017

Zarządzenie Nr R-35/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad zawierania umów międzyinstytucjonalnych związanych z realizacją przez Politechnikę Lubelską programu Erasmus+. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-35/2017"

Zarządzenie Nr R-34/2017

Zarządzenie Nr R-34/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie określenia kompetencji i zasad funkcjonowania koordynatorów wydziałowych ds. wymiany międzynarodowej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-34/2017 "

Zarządzenie Nr R-33/2017

Zarządzenie Nr R-33/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. 

Więcej o "Zarządzenie Nr R-33/2017"


Archiwum »