Rok 2017

Zarządzenie Nr R-9/2017

Zarządzenie Nr R-9/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-9/2017"

Zarządzenie Nr R-8/2017

Zarządzenie Nr R-8/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kosztów pośrednich w działalności badawczej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-8/2017"

Zarządzenie Nr R-7/2017

Zarządzenie Nr R-7/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-7/2017"

Zarządzenie Nr R-6/2017

Zarządzenie Nr R-6/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej oraz Zespołu realizującego projekt pn. "Kompetentny Menedżer".

Więcej o "Zarządzenie Nr R-6/2017"

Zarządzenie Nr R-5/2017

Zarządzenie Nr R-5/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-5/2017"

Zarządzenie Nr R-4/2017

Zarządzenie Nr R-4/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „MANAGER DESIGNER – podniesienie kompetencji studentów Politechniki Lubelskiej w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju”.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-4/2017"

Zarządzenie Nr R-3/2017

Zarządzenie Nr R-3/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-3/2017"

Zarządzenie Nr R-2/2017

Zarządzenie Nr R-2/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Lubelskiej Regulaminu funkcjonowania systemu antyplagiatowego.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-2/2017"

Zarządzenie Nr R-1/2017

Zarządzenie Nr R-1/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie prowizorium budżetowego w 2017 r.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-1/2017"