Rok 2020

Zarządzenie Nr R-85/2020

Zarządzenie Nr R-85/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-85/2020"

Zarządzenie Nr R-84/2020

Zarządzenie Nr R-84/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-84/2020"

Zarządzenie Nr R-83/2020

Zarządzenie Nr R-83/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-83/2020"

Zarządzenie Nr R-82/2020

Zarządzenie Nr R-82/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-63/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie czasowej regulacji działalności Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-82/2020"

Zarządzenie Nr R-81/2020

Zarządzenie Nr R-81/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-79/2019 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie tworzenia i znoszenia kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-81/2020"

Zarządzenie Nr R-80/2020

Zarządzenie Nr R-80/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie utworzenia studiów na kierunku inżynierskie zastosowania informatyki w elektronice prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-80/2020"

Zarządzenie Nr R-79/2020

Zarządzenie Nr R-79/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 października 2020 r. w sprawie utworzenia studiów na kierunku inżynieria multimediów prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-79/2020"

Zarządzenie Nr R-78/2020

Zarządzenie Nr R-78/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-35/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt „Elektrotechnika – międzynarodowe studia doktoranckie na Politechnice Lubelskiej”.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-78/2020 "

Zarządzenie Nr R-77/2020

Zarządzenie Nr R-77/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Politechniki Lubelskiej.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-77/2020"

Zarządzenie Nr R-76/2020

Zarządzenie Nr R-76/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 13 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-37/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się poza siedzibą uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Więcej o "Zarządzenie Nr R-76/2020"


Archiwum »