Agreements

(z podzialem na Wydzialy)

Flaga Australii
 
Flaga Belarus
 
Flaga Brazylii
 
Flaga Bułgarii
 
Flaga China
Flaga Czech Republic
Flaga Denmark
Flaga France
Flaga Germany
Flaga GreatBritain
Flaga Grecji
Flaga Indie
Flaga Indonezji
Flaga Irlandia
Flaga Israel
Flaga Italy
Flaga Japan
Flaga Kazakhstan
Flaga Kirgistanu
Flaga Lithuania
Flaga Lotwa
Flaga Meksyku
Flaga Netherlands
Flaga Portugal
Flaga Romania
Flaga Russian Federation
Flaga San Marino
Flaga Serbia
Flaga Slovakia
Flaga Spain
Flaga Switzerland
Flaga Turkey
Flaga Ukraine

Ukraine


1. National Aviational University
2. State Academy of Environmental Protection and Tourism Development
3. Lviv Polytechnic National University 
4. Odessa State Academy of Building and Architecture
5. National Technical University "Kharkov Politechnical Institute"
6. State Pedagogical University in Drohobych
7. Carpathian Vasyl Stefanyk University in Ivano-Frankivsk
8. National Technical University of Ukraine "Kyiv Politechnic Institute"
8. Sevastopol National Technical University
9. Institute of Cybernetics of the National Academy of Sciences of the Ukraine
10. Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture
11. Sumy State University
12. Lutsk State Technical University
13. East Ukraine Volodymyr Dahl National University
14. National Academy of Sciences of the Ukraine, Kyiv
15. (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Felkowicza - Czerniowce
16. Winnicki Narodowy Uniwersytet Techniczny
17. Doniecki Instytut Transportu Kolejowego
18. Chersoński Narodowy Uniwersytet Techniczny
19. Institute for information recording
20. Czarnomorski Państwowy Uniwersytet im. Piotra Mohyły z Mikołajowa
21. Kyiv National Economics University
22. Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet
23. NARODOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY ROPY I GAZU (Iwano-Frankiwsk)
24. Інститутoм зоології ім. І.І. Шмальгаузена Національної Академії Наук України
25. Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
26. Тepнoпільcьким Нацioнальним Teхнiчним Yниверситетом имени Iвaнa Пyлюя
27. Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zasobów Przyrody (Równe, Ukraina)
28. ŻYTOMIERSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY
29. INSTYTUT HUMANISTYCZNO-PEDAGOGICZNY im. Tarasa Szewczenki w Krzemieńcu
30. CHMIELNICKI UNIWERSYTET NARODOWY
31. POŁTAWSKA PAŃSTWOWA AKADEMIA ROLNICZA
32. KIJOWSKI NARODOWY UNIWERSYTET BUDOWNICTWA i ARCHITEKTURY
33. ODESKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET ROLNICZY
34. NARODOWY TECHNICZNY UNIWERSYTET - KIJOWSKI POLITECHNICZNY INSTYTUT
35. LWOWSKI NARODOWY UNIWERYSTET AGRARNY - UNIWERSYTET ROLNICZY, Dublany
36. CZERKASKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY, Czerkasy
37. Державний вищий навчальний заклад - "Університет менеджменту освіти" НАПН України
38. Państwowy Uniwersytet Telekomunikacji

Flaga USA
Flaga Uzbekistan

 

 

 

Informacji nt. zawierania oraz istniejących już umów z zagranicznymi instytucjami udziela:

BEATA KIJAK-MITURA

tel.: (+81) 53.84.110

fax: (+81) 53.84.678

e-mail: b.kijak@pollub.pl

Dokumenty do wykorzystania przed zawarciem umowy międzynarodowej:


Inne wersje językowe dostępne u p. Beaty Kijak-Mitury