O nas

logo

Do zakresu zadań Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego należy w szczególności:

 • rozwój współpracy z uczelniami ukraińskimi, kazachskimi, rosyjskimi i białoruskimi w zakresie:
  a) naukowo-badawczym i realizacji wspólnych grantów,
  b) edukacyjnym:
       - studia II stopnia według programu podwójnego dyplomu,
       - studia doktoranckie,
  c) współpracy z wydziałami Uczelni przy przeprowadzaniu procesu rekrutacji na studia polskojęzyczne:
      - młodzieży z Ukrainy, Kazachstanu, Rosji czy Białorusi,
      - wymiany sportowej i kulturalnej;
 • promocja Uczelni i oferty edukacyjnej poza granicami kraju;
 • współpraca z centrami edukacyjnymi i rekrutacyjnymi;
 • udział w przeprowadzaniu procesu rekrutacji na studia I i II stopnia w języku polskim oraz na kurs dokształcający;
 • organizacja wspólnie ze Studium Języków Obcych kursów języka polskiego dla obcokrajowców rozpoczynających studia w Politechnice Lubelskiej;
 • opieka socjalno-bytowa nad studentami zagranicznymi, w tym udzielanie wsparcia najlepszym studentom poprzez wyszukiwanie dla nich stypendiów fundowanych czy wakacyjnej pracy zarobkowej;
 • współpraca z prorektorem ds. studenckich oraz pełnomocnikiem rektora ds. programu partnerstwa wschodniego.