Rada Programowa

Rada Programowa Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego działa na podstawie Zarządzenia Nr R-9/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 listopada 2016 r. w następującym składzie:

Przewodniczący:
dr hab. inż. Paweł DROŹDZIEL, prorektor ds. studenckich

Zastępcy przewodniczącego:

 • prof. dr hab. inż. Waldemar WÓJCIK, pełnomocnik rektora ds. partnerstwa wschodniego
 • inż. Wiesław SIKORA, kanclerz Politechniki Lubelskiej

Wydziałowi pełnomocnicy ds. współpracy z Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego:

 • dr hab. inż. Anna RUDAWSKA, Wydział Mechaniczny
 • dr inż. Paweł KOMADA, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
 • dr inż. Marek GRABIAS, Wydział Budownictwa i Architektury
 • dr inż. Aneta CZECHOWSKA-KOSACKA, Wydział Inżynierii Środowiska
 • dr Magdalena MACIASZCZYK, Wydział Zarządzania
 • dr Ewa ŁAZUKA, Wydział Podstaw Techniki

Przedstawiciele Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego:

 • mgr Julija JAŚKIEWICZ
 • mgr Anton BLAZHEIEV

Przedstawiciele wybranych jednostek organizacyjnych PL:

 • dr Celina HANDZEL, Biuro Kształcenia Międzynarodowego
 • mgr Magdalena PALKA, Centrum Promocji i Informacji
 • mgr Ewelina ZBROŃSKA, Studium Języków Obcych
 • mgr inż. Ewa ZACHARSKA, Dział Nauczania i Toku Studiów
 • inż. Ewa DERDA, Zespół Domów Studenckich „B”.