WR/15/2018 Dostawa zestawu stacji obliczeniowej z monitorami, komputerem do pracy zdalnej oraz zasilaniem dla Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Lubelskiej