WR/4/2018 dostawa serwera dla Katedry Urządzeń Elektrycznych i TWN Politechniki Lubelskiej