KP-272-USK-85/2020 Przeprowadzenie studiów podyplomowych w ramach projektu „PL 2022 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej”