BZP/PN/27/2017 - Rewitalizacja terenów zielonych i ciągów pieszo jezdnych przy Wydziale Mechanicznym PL w formule zaprojektuj i wybuduj