Harmonogram

Terminarz czynności rekrutacyjnych na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w roku akademickim 2020/2021

przejdź do strony

Uwaga!

       Szczegółowe infomacje dotyczące rekrutacji dostępne są także na stronach wydziałowych 

Wydział Podstaw Techniki: www.wpt.pollub.pl
Wydział Inżynierii Środowiska:  www.wis.pollub.pl
Wydział Elektrotechniki i Informatyki:  www.rekrutacja.weii.pollub.pl
Wydział Budownictwa i Architektury: www.wbia.pollub.pl
Wydział Zarządzania: www.wz.pollub.pl
Wydział Mechaniczny: www.wm.pollub.pl

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów (ERK): 

1 tura: 07.12.2020 - 31.01.2021

2 tura: 01.02.2021 - 14.02.2021 (wyłącznie dla kierunków studiów, dla których zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca)

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 

1 tura: 07.12.2020 - 31.01.2021

2 tura: 01.02.2021 - 14.02.2021

3. Wprowadzenie do systemu ERK wyników z dyplomu ukończenia studiów, będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:

1 tura: 07.12.2020 - 31.01.2021

2 tura: 01.02.2021 - 14.02.2021

4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego (przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK):

1 tura: do 03.02.2021

2 tura: do 16.02.2021

5. Rejestracja kandydatów na studia (dostarczenie wymaganych dokumentów): 

1 tura: do 12.02.2021

2 tura: do 19.02.2021