Kierunki kształcenia

 

Na studiach II stopnia  Politechnika Lubelska zaprasza do studiowania na 15 kierunkach prowadzonych w 6 wydziałach uczelni.


1.Wydział Budownictwa i Architektury

 • Budownictwo
 • Architektura 

2.Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Mechatronika (kierunek studiów prowadzony wspólnie z Wydział Mechaniczny)
 • Inżynieria biomedyczna (kierunek studiów prowadzony wspólnie z Wydziałem Mechanicznym)

3.Wydział Inżynierii Środowiska

 • Inżynieria Środowiska

4.Wydział Mechaniczny

 • Mechanika i budowa maszyn
 • Inżynieria materiałowa
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (kierunek prowadzony razem z Wydziałem Zarządzania)
 • Transport
 • Inżynieria produkcji
 • Mechatronika (kierunek studiów prowadzony wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki)
 • Inżynieria biomedyczna (kierunek studiów prowadzony wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki)

5.Wydział Podstaw Techniki

 • Edukacja techniczno – informatyczna
 • Matematyka

6.Wydział Zarządzania

 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (kierunek prowadzony razem z Wydziałem Mechanicznym)