Studia podyplomowe

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE LUBELSKIEJ

 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nazwa

Planowany termin rozpoczęcia

Strona internetowa

Kierownik studiów podyplomowych

Odpłatność

Technologie energii odnawialnych

Po skompletowaniu grupy

www.iee.pollub.pl

Dr inż. Paweł Mazurek

2250 zł/ semestr

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach

Po skompletowaniu grupy

www.systemy.pollub.pl

Dr inż. Marek Horyński

1200 zł/ semestr

Administrowanie Sieciami Komputerowymi

Po skompletowaniu grupy - semestr letni 2020/2021

www.ke.pollub.pl

Prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik

1850 zł/ semestr

Telekomunikacja Światłowodowa

Po skompletowaniu grupy - semestr letni 2020/2021

www.ke.pollub.pl

Prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik

1850 zł/ semestr

Elektroenergetyka

Po skompletowaniu grupy

www.elektroenergetyka.pollub.pl Dr inż. Paweł Mazurek 2200 zł/ semestr

Wydział Mechaniczny

Nazwa

Planowany termin rozpoczęcia

Strona internetowa

Kierownik studiów podyplomowych

Odpłatność

Rzeczoznawstwo samochodów i ciągników

28.09.2018 r.

www.wm.pollub.pl

Prof. dr hab. inż. Henryk Komsta

1700 zł/ semester

Bezpieczeństwo i diagnostyka pojazdów samochodowych 28.09.2018 r. www.wm.pollub.pl Prof. dr hab. inż. Henryk Komsta 1700 zł/ semester

 

Wydział Podstaw Techniki

Nazwa

Planowany termin rozpoczęcia

Strona internetowa

Kierownik studiów podyplomowych

Odpłatność

Podyplomowe Studia Pedagogiczne

Po skompletowaniu grupy

www.wpt.pollub.pl

Dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL

800 zł/
semestr

Nauczanie Techniki

Po skompletowaniu grupy

www.wpt.pollub.pl

Dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL

1200 zł/
semestr

 

Wydział Zarządzania

Nazwa

Planowany termin rozpoczęcia

Strona internetowa

Kierownik studiów podyplomowych

Odpłatność

Zarządzanie Inwestycjami Finansowymi

Po skompletowaniu grupy

w przygotowaniu

Dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
3000 zł

Podyplomowe studia menedżerskie:

- Zarządzanie i marketing

- Zarządzanie zasobami ludzkimi

- Zarządzanie produkcją

Październik
2019 r.

Luty 2020 r.

www.mba.pollub.pl

Prof. dr hab. Ewa Bojar

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
3400 zł

Master of Business Administration

Październik
2019 r.

Luty 2020 r.

www.mba.pollub.pl

Prof. dr hab. Ewa Bojar

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
5400 zł

Organizacja Zamówień Publicznych

Marzec 2019 r.

www.wz.pollub.pl

Dr inż. Anna Żelazna

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
3900 zł

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Po skompletowaniu grupy

www.wz.pollub.pl

Prof. dr hab. Ewa Bojar/ dr inż. Mariusz Sobka

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów -
4000 zł

 

Analiza danych

 

Po skompletowaniu grupy  www.wz.pollub.pl Dr Bartosz Przysucha Opłata za całość studiów wynosi 4500 zł

 

Wydział Budownictwa i Architektury

Nazwa

Planowany termin rozpoczęcia

Strona internetowa

Kierownik studiów podyplomowych

Odpłatność

Rusztowania budowlano-montażowe

Po skompletowaniu grupy

www.wbia.pollub.pl

Mgr inż. Michał Pieńko

Informacje na temat ceny będą podane wkrótce.