Studia podyplomowe

Indeks/Fot. Archiwum SAF

11 czerwca 2013

Studia Podyplomowe

  Jeśli skończyłeś już studia a myślisz o dalszym rozwoju zapoznaj się z naszą ofertą ! Studia podyplomowe, są skierowana do tych, którzy chcą podwyższać kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności i poszerzać wiedzę. To także propozycja dla tych, którzy myślą o zmianie profilu zawodowego lub chcą się przekwalifikować.   Zapoznaj się z...

Więcej o "Studia Podyplomowe "

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE LUBELSKIEJ

W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nazwa

Planowany termin rozpoczęcia

Strona internetowa

Kierownik studiów podyplomowych

Odpłatność

Współczesne Technologie Inormatyczne – Tworzenie Aplikacji Mobilnych (WTI-TAM)

03.10.2016r.

http://cs.pollub.pl/education/postgraduate-studies

Dr inż. Marek Miłosz

2500 zł/
semestr

Technologie energii odnawialnych

Po skompletowaniu grupy

http://www.iee.pollub.pl/index.php/pl/dydaktyka/studia-podyplomowe

Dr inż. Paweł Mazurek

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
4500 zł

Systemy sterowania i nadzoru w budynkach

Po skompletowaniu grupy

www.systemy.pollub.pl

Dr inż. Marek Horyński

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
2400 zł

Administrowanie Sieciami Komputerowymi

Po skompletowaniu grupy

http://ask.politechnika.lublin.pl/

Prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
3700 zł

Telekomunikacja Światłowodowa

Po skompletowaniu grupy

http://ask.politechnika.lublin.pl/

Prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
3700 zł

Projektowanie i eksploatacja energooszczędnych systemów automatyki przemysłowej

15.10.2016

www.knme.pollub.pl

Dr inż. Piotr Filipek

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
4800 zł

 

Wydział Mechaniczny

Nazwa

Planowany termin rozpoczęcia

Strona internetowa

Kierownik studiów podyplomowych

Odpłatność

Rzeczoznawstwo samochodów i ciągników

Październik/ Listopad 2016r.

http://wm.pollub.pl/pl/wydzial-mechaniczny/jednostki-organizacyjne/instytut-transportu-silnikow-spalinowych-i-ekologii/studia-podyplomowe

Prof. dr hab. inż. Henryk Komsta

1700 zł/ semester

 

Wydział Podstaw Techniki

Nazwa

Planowany termin rozpoczęcia

Strona internetowa

Kierownik studiów podyplomowych

Odpłatność

Podyplomowe Studia Pedagogiczne

01.10.2016

kmitn.pollub.pl/?q=pl/
przygotowanie_pedagogiczne

Dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL

800 zł/
semestr

Nauczanie techniki

01.10.2016

www.nauczanietechniki.
pollub.pl/index.php

Dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL

1200 zł/
semestr

Informatyka i Zajęcia Komputerowe dla Nauczycieli (IZKN)

01.10.2016

http://nauczanieinformatyki.
pollub.pl/

Dr Renata Lis

1300 zł/
semestr

 

Wydział Zarządzania

Nazwa

Planowany termin rozpoczęcia

Strona internetowa

Kierownik studiów podyplomowych

Odpłatność

Zarządzanie Inwestycjami Finansowymi

Listopad 2016 r.

w przygotowaniu

Dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
3000 zł

Podyplomowe studia menedżerskie:

- Zarządzanie i marketing

- Zarządzanie zasobami ludzkimi

- Zarządzanie produkcją

Październik 2016 r.

http://mba.pollub.pl/pmsc/index.htm

Prof. dr hab. Ewa Bojar

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
3400 zł

Master of Business Administration

Październik 2016 r.

http://mba.pollub.pl/mba/index.htm

Prof. dr hab. Ewa Bojar

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
5400 zł

Organizacja Zamówień Publicznych

Październik 2016 r.

http://wz.pollub.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/organizacja-zamowien-publicznych

Dr inż. Anna Żelazna

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów –
3900 zł

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Listopad 2016 r.

http://wz.pollub.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/zarzadzanie-logistyka-w-przedsiebiorstwie

Prof. dr hab. Ewa Bojar/ dr inż. Mariusz Sobka

Koszt dwóch semestrów dla uczestnika studiów -
4000 zł