Zarządzenie Nr R-72/2012

Zarządzenie Nr R-72/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji odbioru robót wykonanych w ramach projektu pn. "Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury - rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka", współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.