Zarządzenie Nr R-83/2013

Zarządzenie Nr R-83/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu kont syntetycznych i analitycznych wyodrębnionych do obsługi finansowo-księgowej oraz wykazu ewidencji środków trwałych i wyposażenia projektu pn. "Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury - rozbudowa i wyposażenie kompleksu dydaktyczno-naukowego Politechniki Lubelskiej dla kierunku Architektura i Urbanistyka".