9 września 2016

Kwaterowanie mieszkańców w domach studenckich Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017.

 Okres kwaterowania:

 

W dniach 01.10.2016r. - 02.10.2016r. w godzinach od 9°° do 18°°
( w godz.13°°- 14°° przerwa)
W dniach 03.10.16r. w godz. od 9°°do 14°°
Zgodnie z” Regulaminem mieszkańca domu studenckiego” -
Student traci prawo do miejsca w domu studenckim, jeżeli nie zgłosi się do zakwaterowania przez 3 dni, licząc od dnia rozpoczęcia kwaterowania .

Dokumenty potrzebne do zakwaterowania:
- dowód osobisty,
- dowód wpłaty za kwaterowanie w m-c. październiku,
-zdjęcie legitymacyjne.

Miesięczna opłata za kwaterowanie wynosi 345,00zł.

Wszyscy studenci dokonują wpłat wyłącznie przelewem na indywidualne konto wirtualne (wymagane potwierdzenie przelewu poświadczone własnoręcznym podpisem ).
Studenci I-go roku studiów wpłacają na indywidualne konto wirtualne otrzymane w czasie rekrutacji.
Indywidualny numer konta można sprawdzić pod adresem: http://ehms.pollub.pl

W dowodzie wpłaty należy wpisać:
Tytuł wpłaty: -kwaterowanie w Domu Studenta Nr ( podać właściwy numer)