Nasi naukowcy doktorami honoris causa ukraińskiej uczelni

Profesor Marek Opielak oraz profesor Paweł Żukowski otrzymali tytuły doktora honoris causa Sumskiego Uniwersytetu Państwowego na Ukrainie. Uroczystość odbyła się 8 lutego 2017 r.

 

Tę najwyższą godność akademicką przyznano Panom Profesorom za znaczący wkład we wspieranie rozwoju polsko-ukraińskich stosunków w dziedzinie edukacji i nauki.

Należy podkreślić, iż Politechnika Lubelska i Sumski Uniwersytet Państwowy ściśle ze sobą współpracują od 2007 r. Prowadzą wymianę pracowników naukowych, doktorantów i studentów, jak również organizują wspólnie seminaria i konferencje naukowe.

To drugie tego rodzaju wyróżnienie przyznane lubelskiemu uczonemu. W 2006 r. prof. M. Opielak wstąpił w poczet doktorów honorowych Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki.

Życiorys prof. Marka Opielaka tutaj.