28 lutego 2017

Poszukiwani wolontariusze w celu wsparcia dzieci i młodzieży

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie -  Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Łęcznej zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wśród studentów, wykładowców i pracowników uczelni informacji o poszukiwaniu przez nas wolontariuszy w celu wsparcia dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej. Pomoc wolontariusza sprowadzałby się do korepetycji, w szczególności w nadrabianiu zaległości w nauce na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz średniej. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

u. Staszica 9

tel. 81 462 31 11

e-mail: k.bartoch@pcprleczna.pl