Pismo okólne Nr 4/2017

Pismo okólne Nr 4/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie systemu kontroli i wsparcia w zakresie przygotowania ankiet jednostek Politechniki Lubelskiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.