3 marca 2017

Wyjazd studentów KN „Feedback Control”

21 lutego 2017 roku członkowie koła naukowego Katedry Automatyzacji Wydziału Mechanicznego „Feedback Control” uczestniczyli w wyjeździe do zakładów Kongsberg Automotive oraz Festo mieszczących się w okolicach Warszawy. Mogli tam spotkać kadrę pracowniczą, a także zapoznać się m.in. z linią produkcyjną oraz zaawansowanym i zrobotyzowanym zapleczem technologicznym. Wizyta była częścią działalności koła.  

Studenci Politechniki Lubelskiej zaznajomili się z ofertami staży oraz praktyk, które mogą zaowocować w przyszłości perspektywą zatrudnienia, a na pewno podniesieniem kompetencji i konkurencyjności na rynku pracy. Cenna była też sama obserwacja „na żywo” procesów produkcyjnych i technologicznych.

Politechnika Lubelska aktywnie współpracuje z biznesem na polu zarówno badawczym, jak i dydaktycznym. Umowę o współpracy z firmą Kongsberg Uczelnia podpisała w październiku 2016 r.