Gościliśmy przedstawicieli tarnopolskiego uniwersytetu

Fot. T. Maślona, SAF PL Fot. T. Maślona, SAF PL

Dnia 6 marca 2017 r. na naszej Uczelni gościła pięcioosobowa delegacja z Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Iwana Puluja na czele z prorektorem prof. Mykołą Mytnikiem.

 

Przedstawiciele tarnopolskiej uczelni spotkali się z władzami Politechniki Lubelskiej. Spotkanie dotyczyło podsumowania dotychczasowej współpracy. Uczestnicy omówili efekty realizacji programu podwójnego dyplomu, współpracy naukowo-badawczej, wymiany studentów na studiach I stopnia oraz studiach II stopnia w języku angielskim, staży naukowych, a także możliwości zatrudniania pracowników TNUT na naszej Uczelni jako profesorów wizytujących.

Wizyta była również okazją do obejrzenia naszych laboratoriów zlokalizowanych w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii. Goście uczestniczyli także w zajęciach praktycznych ze studentami oraz spotkali się z dziekanami poszczególnych wydziałów. Władze TNUT zaprosiły pracowników i studentów PL do udziału w konferencjach, wykładach, stażach oraz mobilności akademickiej.

Politechnika Lubelska współpracuje z Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym im. Iwana Puluja od 2013 roku. Niejednokrotnie gościliśmy delegacje pracowników oraz studentów z Tarnopola. W ciągu 4 lat przyjęliśmy 38 studentów TNUT na studia według programu podwójnego dyplomu, a 29 profesorów wzięło udział w letnim kursie języka polskiego. W ramach programu Erasmus odbyła się wymiana studentów oraz pracowników. Ponadto w 2015 r. Rektor prof. Piotr Kacejko otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa TNUT.