Konkurs na najlepszą prezentację w języku angielskim na Wydziale Budownictwa i Architektury

Fot. S. Szewczuk, BPiP Fot. S. Szewczuk, BPiP

Dwanaście osób z kierunków architektura i budownictwo wzięło udział w konkursie prezentacji w języku angielskim. Temat tegorocznej 5 edycji to „We Built This City – We celebrate the 700th anniversary of granting the city charter to Lublin”, nawiązujący do jubileuszu nadania praw miejski Lublinowi przez króla Władysława Łokietka w 1317 roku.

Studium Języków Obcych od wielu już lat organizuje we współpracy z wydziałami oraz Samorządem Studenckim konkursy prezentacji w językach obcych na uczelni. W tym roku konkurs odbył się 23 marca 2017 roku na Wydziale Budownictwa i Architektury pod honorowym patronatem Dziekana WBiA dr hab. inż. Bogusława Szmygina, prof. PL.

 

- Studenci przygotowywali swoje prezentacje od wielu miesięcy. Nad ich pracą czuwali wykładowcy Studium Języków Obcych, prowadzący z nimi lektorat z języka angielskiego. Ich wystąpienia związane były z miastem Lublin i dotyczą architektury, założeń urbanistycznych Lublina, jak również jego historii, kultury oraz literatury. Uczestnicy konkursu opowiadali o stylach architektonicznych w Lublinie, o pisarzach związanych z Lublinem czy o lubelskich legendach - mówi Magdalena Kożuch, zastępca kierownika Studium Języków Obcych PL.

W czasie obrad jury wystąpili z programem artystycznym studenci Politechniki Lubelskiej. Przedstawili repertuar muzyki pop związany z jubileuszem Lublina. Zespół: solistka Joanna Kwiecińska oraz Anna Stachniuk, Konrad Szczepański, Mateusz Ładosz, Kamil Słotwiński.

Prezentacje oceniało jury w składzie:

dr inż. Agata Czarnigowska WBiA
dr inż. arch. Natalia Przesmycka WBiA
mgr Izabella Dzieńkowska SJO
mgr Leszek Radomski SJO
Kamil Szalast przedstawiciel studentów WBiA

Jury przyznało nagrodę główną Karolinie Combrzyńskiej, studentce drugiego roku architektury, za prezentację zatytułowaną Jewish Culture in Lublin City. Jury uznało tę prezentację za najlepszą pod względem merytorycznym, ciekawych informacji oraz poziomu języka angielskiego. Karolina Combrzyńska otrzymała nagrodę główną - program do kosztorysowania RODOS – z rąk Pana Radosława Michalczyka, przedstawiciela firmy Koprinet, który przyjechał na konkurs aż z Koszalina.

Publiczność ujął swoim wystąpieniem Cezary Goral, student pierwszego roku architektury, który wykazał się wielką odwagą i pokazał jak można występować publicznie mimo dysfunkcji mowy. Otrzymał nagrodę publiczności tablet Huawei, który ufundowała Fundacja Rozwoju Politechniki.

Konkurs poprowadziła studentka II roku budownictwa Pani Monika Rumińska.

Fotogaleria ze spotkania tutaj.