Dr hab. Artur Pawłowski otrzymał tytuł profesora

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 27 lutego 2017 r. dr hab. Artur Pawłowski, prof. PL otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

 

Artur Pawłowski urodził się 15 listopada 1969 r. w Chełmie. Studia ukończył w 1993 r. na kierunku ochrona środowiska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień doktora (1999) i doktora habilitowanego (2009) uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 1993 r. związany jest z Politechniką Lubelską. Najpierw pracował jako asystent, a od 1999 r. jako adiunkt na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej. Od 2004 r. jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Środowiska. Od 2012 r. zatrudniony jest na stanowisku profesora Politechniki Lubelskiej i kierownika Zakładu Zrównoważonego Rozwoju w Instytucie Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii.

Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał na mocy postanowienia Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 27 lutego 2017 r.

Nauczyciel The Baltic University i współautor międzynarodowego kursu tej sieci „Sustainable Development”.
Redaktor naczelny międzynarodowego czasopisma „Problemy ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development”, notowanego w bazie JCR i posiadającego IF (0,804 w 2014 r.). Czasopismo wydawane jest od 2006 r., a od 2008 r. pod patronatem European Academy of Science and Arts (Salzburg, Austria). Za jego prowadzenie redaktor naczelny otrzymał Zielony Laur 2015, w XI edycji konkursu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”.

Prof. Pawłowski jest członkiem następujących organizacji: (Full Member) European Academy of Science and Arts, Salzburg (od 2013 r.); Komitetu Inżynierii Środowiska przy Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (od 2011 r.); (Full Member) International Academy of Ecological Safety and Nature Management, Moskwa (od 2009 r.); (Full Member) International Association for Environmental Philosophy, Philadelphia (od 2009 r.); komitetu redakcyjnego serii monografii Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk (od 2012 r.); Unii Profesorów Politechniki Lubelskiej (od 2010 r.).

Artur Pawłowski jest autorem lub współautorem 156 prac publikowanych w języku angielskim i polskim, a także 2 prac publikowanych w języku chińskim. Liczba cytowań Web of Science to 308, a Google Scholar 746. Wskaźnik Hirscha według Web of Science wynosi 11.

Działalność naukowo-badawcza obejmuje 2 kierunki: ogólną problematykę uwarunkowań rozwoju zrównoważonego i problematykę inżynierii środowiska szczególnie w kontekście odnawialnych źródeł energii.

Odznaczony: Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, Zielonym Laurem w XI edycji konkursu Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój” – 2015 za zorganizowanie i wydawanie międzynarodowego czasopisma „Problems of Sustainable Development”, kwiecień 2016.

Wielokrotnie wyróżniany Nagrodami Rektora Politechniki Lubelskiej za osiągnięcia w działalności naukowej.

Z zamiłowania turysta przemierzający szlaki Polski i innych krajów europejskich. Autor serii przewodników turystycznych po Roztoczu.