Politechnika Lubelska będzie wspierać uczniów i nauczycieli

Fot. T. Maślona, SAF PL Fot. T. Maślona, SAF PL

Zachęcenie młodzieży do kształcenia w zakresie nauk ścisłych i technicznych oraz umożliwienie jej korzystania z zaplecza intelektualnego uczelni to główne cele umów, które zostały zawarte 3 kwietnia 2017 r. pomiędzy Politechniką Lubelską a Gimnazjum nr 18/Szkołą Podstawową nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie oraz Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku.

 

Strony porozumienia będą mogły inicjować wspólne przedsięwzięcia i tworzyć konkretne projekty. Uczniowie będą brać udział w wybranych wykładach i laboratoriach, uczestniczyć w pracach studenckich kół naukowych, korzystać z księgozbioru uczelni. Organizowane będą wspólne konferencje i sesje naukowe oraz wycieczki edukacyjne. Najzdolniejsi uczniowie otoczeni zostaną opieką merytoryczną przez pracowników uczelni.

- Dynamiczne zmiany demograficzne, społeczne, ale również technologiczne wymagają od szkolnictwa wyższego, jak i ponadgimnazjalnego większego zintegrowania. Rynek pracy wymusza wręcz, aby młodzi ludzie byli jak najlepiej przygotowani do rozpoczęcia pracy. Dlatego należy łączyć siły uczelni i szkół, aby dostosować umiejętności i kwalifikacje młodzieży do potrzeb pracodawców – podkreśla dr inż. Paweł Mazurek, prodziekan ds. studenckich Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL.