4 kwietnia 2017

V Kongres Akademickich Biur Karier

W najbliższą środę 5 kwietnia w Warszawie odbędzie się V Kongres Akademickich Biur Karier, którego tematem przewodnim będą przemiany na rynku pracy do 2025 r. W spotkaniu weźmie udział Przedstawiciel Biura Karier Politechniki Lubelskiej. Kongres organizowany jest wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznika Praw Absolwenta. Podczas spotkania zaprezentowane będą kwestie związane z monitorowaniem losów zawodowych absolwentów oraz konkursem dla Biur Karier. Wśród pozostałych tematów pojawią się zagadnienia związane z kształtowaniem postaw przedsiębiorczości oraz perspektywa podniesienia jakości kształcenia oraz dopasowanie do oczekiwań rynku pracy.