Dziekani wydziałów mechanicznych z całego kraju obradowali w Lublinie

Fot. J. Krzysiak, SAF PL Fot. J. Krzysiak, SAF PL

Politechnika Lubelska gościła ponad 40 dziekanów wydziałów mechanicznych uczelni technicznych z całego kraju. Naukowcy spotkali się w Lublinie na 32. Konferencji Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych.

Obrady trwały od 20 do 22 kwietnia 2017 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Tematem trzydniowego spotkania były „Badania naukowe i kształcenie na Wydziałach Mechanicznych w Polsce”.

 

Uroczystego otwarcia zjazdu dokonał rektor prof. Piotr Kacejko oraz dziekan Wydziału Mechanicznego PL prof. Zbigniew Pater.

Po zakończeniu części oficjalnej dziekani zwiedzili najnowocześniejsze wydziałowe laboratoria.

Tematyka drugiego dnia konferencji dotyczyła takich zagadnień, jak m.in.: finansowanie badań i ocena ich efektów w jednostkach naukowych, finansowanie działalności dydaktycznej w szkolnictwie wyższym, parametryczna ocena jednostek naukowych w 2017 r. oraz działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

W trzecim dniu zjazdu uczestnicy skupili się na systemie kształcenia dualnego.

W ramach sesji wyjazdowej goście zwiedzili PZL Świdnik.