Jak poprawnie badać rynek. Warsztaty na Politechnice Lubelskiej

Politechnika Lubelska w dniu 26 maja 2017 roku w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii gościła uczestników XXI Warsztatów Metodologicznych im. Prof. Stefana Mynarskiego. W roku 2017 Katedrze Marketingu i Wydziałowi Zarządzania przypadła zaszczytna rola gospodarza tej cyklicznej, ważnej środowiskowo ogólnopolskiej konferencji naukowej.

 

Warsztaty Metodologiczne to coroczna konferencja naukowa, poświęcona problemom badań marketingowych i rynkowych zapoczątkowana przez prof. Małgorzatę Rószkiewicz i prof. Stefana Mynarskiego w 1996 roku.

Tegoroczne XXXI Warsztaty Metodologiczne odbyły się pod hasłem „DANE – ŹRÓDŁA i POCHODZENIE A WIEDZA”. Spotkanie zgromadziło ponad pięćdziesięciu uczestników z wielu polskich uczelni.

Pan Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. Stanisław Skowron serdecznie powitał szacowne grono przybyłe na konferencję: rektora prof. Piotra Kacejko, prorektora ds. studenckich prof. Pawła Droździela, członków Komitetu Naukowego naszej konferencji, w osobach: Pani prof. Małgorzaty Rószkiewicz z SGH w Warszawie - przewodniczącej Komitetu, Pani prof. Krystyny Mazurek-Łopacińskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Pana prof. Adama Sagana z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Pana prof. Stanisława Kaczmarczyka z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Pana prof. Józefa Dziechciarza z UE we Wrocławiu i oczywiście pracowników PL obecnych na Warsztatach. Jednocześnie prof. Stanisław Skowron wyraził przekonanie, że "to spotkanie będzie dla nas wszystkich dobrą okazją do zaprezentowania własnych osiągnięć badawczych, wymiany wiedzy i refleksji naukowej a także do pogłębienia osobistych relacji. Będzie dobrą sposobnością do dalszego rozwoju marketingu, w szczególności metod i narzędzi marketingu diagnostycznego”.

Warsztaty możemy śmiało uznać za udane. Goście byli usatysfakcjonowani poziomem merytorycznym i organizacyjnym. W kuluarach zdarzało się słyszeć, że Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej bardzo mocno zawyżył poprzeczkę przyszłorocznym organizatorom. Było to możliwe dzięki wsparciu wieloletniego sympatyka Warsztatów – firmy StatSoft oraz tegorocznego – firmy GT85.

– Nasze Warsztaty odbyły się pod honorowym Patronatem Prezydenta miasta Lublin Pana dr Krzysztofa Żuka. Wsparciem finansowym zaszczycił nas także Pan Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów miasta Lublin, dr Mariusz Sagan. Bardzo dziękujemy za nieocenioną pomoc! XXI Warsztaty Metodologiczne im. Prof. Stefana Mynarskiego zostały także wpisane w obchody 700-lecia miasta Lublin. Cieszymy się bardzo, że taka elitarna konferencja odbyła się w Lublinie – informowała dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Z kolei dziekan prof. Stanisław Skowron podkreślił profesjonalizm współpracowników podczas organizowania aktualnej edycji Warsztatów: –  Bez Nich taki efekt końcowy nie byłby możliwy.

Kiedy o godzinie 16.00 XXI Warsztaty zostały uznane za zakończone na twarzach uczestników pojawił się niekłamany żal. Uczta merytoryczna została zakończona. Następne spotkanie za rok!

Magdalena Rzemieniak