21 czerwca 2017

Rekrutacja na staże zagraniczne w ramach projektu "STUDIUJ I PRAKTYKUJ Z WM PL"

Ruszyła rekrutacja na staże zagraniczne w ramach projektu "STUDIUJ I PRAKTYKUJ  Z WYDZIAŁEM MECHANICZNYM POLITECHNIKI LUBELSKIEJ" w ramach PO WER 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupą docelową projektu są studenci studiów stacjonarnych Wydziału Mechanicznego PL II stopnia kształcenia kierunku: Transport, Mechanika i Budowa Maszyn, oraz Inżynieria Produkcji naboru 2015/16.

Regulamin odbywania staży znajduje się na stronie projektu. W regulaminie zostały opisane wszystkie zasady rekrutacji oraz dokumenty, jakie należy złożyć w celu aplikowania na staż zagraniczny. Dodaktowy dokument stanowi załączniuk nr 2 A do Regulaminu.

Rekrutacja odbywać się będzie w kilku terminach:

  1. Rekrutacja w dniach 21.06.2017 r. - 28.06.2017 r.
  2. Rekrutacja uzupełniająca - termin zostanie podany na stronie projektu
  3. Rekrutacja uzupełniająca - termin zostanie podany na stronie projektu

PEŁNY KOMUNIKAT O REKRUTACJI W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ ORAZ NA STRONIE PROJEKTU.