21 czerwca 2017

Badanie Erasmus+ Impact Study

Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Zespół Mobilności Programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe) prosi  studentów i pracowników Uczelni o wzięcie udziału w badaniu przeprowadzanym przez konsorcjum CHE na zlecenie Komisji Europejskiej. Badanie ma na celu stwierdzenie wpływu mobilności na uczelnie oraz losy indywidualnych uczestników.

Prorektor ds Studenckich uprzejmie prosi studentów i pracowników Politechniki Lubelskiej o wzięcie udziału w badaniu poprzez wypełnienie kwestionariusza. Więcej informacji na temat badania, link do strony z ankietą oraz treść listu do studentów i pracowników zawarte są w załączonym pliku, przygotowanym przez KE.

Komisja Europejska przypomina, że stypendyści programu Erasmus+ mają obowiązek uczestniczyć w badaniach związanych z udziałem w programie.

Badanie potrwa do końca bieżącego roku.

 

Załączniki: