4 lipca 2017

Politechnika w Związku Uczelni Lubelskich

Trzy uczelnie: Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie utworzyły Związek Uczelni Lubelskich. Podpisanie porozumienia w tej sprawie nastąpiło 4 lipca br. w Sali Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Związek będzie umożliwiał między innymi wymianę doświadczeń uczelni w zakresie standardów zarządzania, prowadzenie wspólnych badań naukowych i prac rozwojowych, a także współpracę dotyczącą kształcenia, czy też dzielenia kadry naukowo-dydaktycznej.

Nasze dotychczasowe doświadczenia ze współpracy z innymi uczelniami są pozytywne, a Związek będzie szansą na integrację i wzmocnienie potencjału środowiska naukowego Lublina, a także efektywniejszego wykorzystania baz badawczych i dydaktycznych - podkreśla prof. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej.

Videotransmisja na stronie Pollub.TV

Fotogaleria SAF PL