5 lipca 2017

Konferencja Healthy Buildings 2017 - Europe

Ponad 350 naukowców z 28 krajów spotkało się w Lublinie na międzynarodowej konferencji Healthy Buildings 2017 – Europe, której gospodarzem była Politechnika Lubelska. Obrady rozpoczęły się w niedzielę 2 lipca 2017 r. i trwały do środy.

 

Healthy Buildings 2017 – Europe jest jedną z flagowych konferencji International Society of Indoor Air and Climate (ISIAQ), organizowaną przez różne ośrodki na świecie od 1988 roku. Nazwa nawiązuje do odkrytego w latach 60. XX wieku „syndromu chorych budynków”, a tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z jakością tzw. środowiska wewnętrznego, czyli ogółu czynników, które kształtują warunki wewnątrz różnego rodzaju pomieszczeń. Od 2014 r. konferencje odbywają się w formule konferencji regionalnych, przybliżających problemy lokalne.

 

– Organizacja konferencji to z jednej strony wyraz uznania dla ośrodka naukowego będącego gospodarzem wydarzenia, z drugiej znakomita okazja do upowszechnienia mało popularnej w Polsce wiedzy o wpływie środowiska wewnętrznego na zdrowie
i samopoczucie ludzi oraz metodach poprawy jakości powietrza wewnętrznego – podkreśla prof. Marzenna Dudzińska, Przewodnicząca Komitetów Naukowego i Organizacyjnego konferencji.

 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i skierowana jest do naukowców z zakresu środowiska, chemii, biologii, inżynierów budownictwa, wentylacji i klimatyzacji, ale także lekarzy i polityków ustalających nowe normy i standardy.

 

Program lubelskiej konferencji obejmował siedem sesji tematycznych:

- uregulowania prawne i trendy światowe,

- budynki „inteligentne” i zero-energetyczne,

- jakość środowiska wewnętrznego i zdrowie ludzi (oraz efektywność pracy),

- ekspozycja na czynniki szkodliwe i jej pomiar,

- nowe materiały – nowe wyzwania,

- zanieczyszczenia w środowisku wewnętrznym a zewnętrznym (powietrze atmosferyczne),

- zagadnienia związane z projektowaniem i architekturą budynków.

W ramach sesji zgłoszono 320 wystąpień ustnych i posterowych, 10 workshopów oraz sesji specjalnych.

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia, w krajach rozwiniętych jakość powietrza wewnętrznego jest ważniejsza dla jakości życia
i zdrowia niż jakość powietrza zewnętrznego. Nie tylko dlatego, że człowiek ponad 90% czasu spędza w pomieszczeniach, ale przede wszystkim dlatego, że stężenia wielu substancji są w powietrzu wewnętrznym wyższe niż w zewnętrznym (emisje
z materiałów budowlanych, wykończeniowych, od użytkowników). Nowe technologie budowlane spowodowały zmniejszenie wymiany powietrza w pomieszczeniach, co ma bezpośredni wpływ na stężenie potencjalnych zanieczyszczeń i samopoczucie użytkowników pomieszczeń. Szczególne znaczenie ma to, jak wykazały badania, w szkołach, gdzie dzieci i młodzież przebywają nawet ponad osiem godzin dziennie.

 

Wydarzenie patronatem honorowym objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Prezydent Lublina. 


 


fot. Wojciech Jargiło


fot. Wojciech Jargiło


fot. Wojciech Jargiło


fot. Wojciech Jargiło


fot. Wojciech Jargiło


fot. Dawid Branecki


fot. Dawid Branecki


fot. Dawid Branecki


fot. Dawid Branecki


fot. Dawid Branecki


fot. Dawid Branecki


fot. Dawid Branecki


fot. Dawid Branecki


fot. Dawid Branecki


fot. Dawid Branecki


fot. Dawid Branecki

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z konferencji Healthy Buildings 2017 dostępną pod adresem: galeria.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją Pollub.tv dostępną pod linkiem.