31 sierpnia 2017

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Podobnie jak w latach ubiegłych studenci i doktoranci mogą ubiegać się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 
Termin złożenia do Prorektora ds Studenckich pozytywnie zaopiniowanych przez radę wydziału wniosków upływa z dniem 9 października 2017r.
 
Szczegółowe informacje na temat stypendiów dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.