25. spotkanie prasy akademickiej w Lublinie

Fot. S. Ciechan Fot. S. Ciechan

W dniach 5-8 września 2017 r. zorganizowana została w Lublinie 25. Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Między drukiem a siecią”. W obradach uczestniczyło blisko 80 uczestników z całej Polski (przedstawicieli czasopism, portali i wydawnictw uczelnianych).

 

Uroczysta inauguracja konferencji miała miejsce w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS, a jej tematem przewodnim był akademicki Lublin. Nie mogło więc zabraknąć przedstawicieli władz miasta, którzy opowiedzieli o miejscu instytucji akademickich i naukowych w strategii rozwoju Lublina oraz reprezentantów władz lubelskich uczelni publicznych. Towarzyszyli im naukowcy, którzy swoje badania zaprezentowali w formie FAMELABów. Krótką informację o Politechnice Lubelskiej przedstawił rektor prof. Piotr Kacejko.

W środę (6.09.2017r.) oraz czwartek (7.09.2017 r.) odbyły się: debata panelowa poświęcona roli czasopism w komunikacji wewnętrznej uczelni oraz sesje mające charakter szkoleniowy i dotyczące zagadnień graficznych, prawa autorskiego, problemów językowych, nieuczciwości akademickiej oraz możliwości uzyskiwania przez autorów prac naukowych należnych im honorariów wynikających z eksploatacji praw autorskich przez firmy reprograficzne.

Organizatorami tegorocznej konferencji byli: Fundacja Forum Akademickie, wydawca miesięcznika „Forum Akademickie" i Urząd Miasta Lublin wraz z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Spotkania redaktorów czasopism uczelnianych są organizowane od 25 lat. Pierwsze – pod hasłem „Konfrontacje Gazet Akademickich"- odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim w 1993 r.