7 września 2017

telc

Miło nam poinformować, że w lipcu 2017 Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej uzyskało licencję na przeprowadzanie egzaminów telc.

 

Egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez organizację non profit telc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem posiadającą czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym europejskim poziomie. Organizacja ta jest członkiem ALTE (Association of Language Testers in Europe). System egzaminacyjny telc opiera się na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference - CEFR) Rady Europy i uwzględnia różne poziomy zaawansowania od A1 do C2. W tej chwili testuje 10 języków : angielski, niemiecki, polski, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, arabski i turecki.

Z dniem 01.08.2017 egzaminy The European Languages Certficates - telc zostały wpisane na ministerialną listę kwalifikacji zawodowych nauczycieli jako akredytowane. Tym samym egzaminy z poziomów od B2 do C2 są uznawalne w procesie kwalifikacji nauczycieli do wykonywania zawodu, w tym także do nauczania języka obcego.

Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności komunikowania się. Sprawdzają również znajomość języka specjalistycznego. Pierwsze sesje egzaminacyjne w Politechnice Lubelskiej planowane są na rok 2018. Więcej informacji na www.telc.net

Magdalena Kożuch