Metody komputerowe w mechanice. Konferencja na WBiA

Fot. T. Maślona, SAF PL Fot. T. Maślona, SAF PL

Ponad 300 naukowców i praktyków z całego świata spotka się w Lublinie podczas 22. międzynarodowej konferencji naukowej dotyczącej zastosowania metod komputerowych w mechanice, której gospodarzem będzie Politechnika Lubelska. Obrady rozpoczną się w środę 13 września 2017 r. o godz. 9.00 w auli AIII w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury PL (ul. Nadbystrzycka 40) i potrwają 5 dni.

 

Konferencja organizowana jest od 44 lat i jej celem jest prezentacja oraz dyskusja na temat nowych zastosowań mechaniki obliczeniowej we wszystkich obszarach gospodarki. –  Tematyka naszych spotkań dotyczy większości dziedzin życia, np. budowy budynków i mostów, konstrukcji samochodów, sprzętu codziennego użytku, budowy maszyn i narzędzi, symulacji produkcji urządzeń, funkcjonowania pociągów dużych prędkości czy oddziaływania wybuchów na pojazdy wojskowe i wielu innych – mówi prof. Jerzy Podgórski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, kierownik Katedry Mechaniki Budowli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Uczestnicy będą rozmawiać o metodach komputerowych, które można użyć do analizy nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz które symulują pracę nowych urządzeń i zjawisk zachodzących w otoczeniu człowieka w celu poprawy jego komfortu.

Obrady skupiać się będą na takich zagadnieniach, jak: konstrukcje i materiały inteligentne, metody sztucznej inteligencji, biomechanika, mechanika kontaktu, modele materiałowe, mechanika eksperymentalna, mechanika płynów, mechanika pękania, geofizyka, zjawiska wzrostu i ewolucji mikrostruktur, wymiana ciepła, analiza numeryczna problemów początkowych i brzegowych, obliczenia równoległe, mechanika kompozytów itp.

–  Organizacja konferencji zwiększy mobilność pracowników naukowych oraz przyczyni się do prezentacji polskich osiągnięć naukowych na arenie międzynarodowej. Ponadto nasi naukowcy będą mieć okazję do zapoznania się z badaniami naukowymi prowadzonymi w ośrodkach zagranicznych i spotkania czołowych przedstawicieli nauki w zakresie metod komputerowych w mechanice – podsumowuje prof. J. Podgórski.

Ważną częścią konferencji będzie gala wręczenia medali im. Olgierda C. Zienkiewicza (14.09.2017 r.). Ten brytyjski uczony polskiego pochodzenia jest twórcą jednej z najbardziej popularnych metod komputerowych w inżynierii, a mianowicie metody elementów skończonych. Medal jego imienia otrzymują osoby o znaczącym dorobku w zakresie mechaniki komputerowej.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie cmm2017.pollub.pl

Fotogaleria

Zdjęcia T. Maślona/ SAF PL