Zarządzenie Nr R-54/2017

Zarządzenie Nr R-54/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-4/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu realizującego projekt pn. „MANAGER DESIGNER – podniesienie kompetencji studentów Politechniki Lubelskiej w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju”.