18 czerwca 2019

Wsparcie absolwentów uczelni wyższych we wchodzeniu na rynek pracy

FUNDACJA FUGA MUNDIFUNDACJA MUNDI
Zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków PFRON osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, realizujące ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej bądź będące absolwentami do pięciu lat po ukończeniu szkoły wyższej.

Więcej szczegółów w załączniku.

 

Załączniki: