Wyróżnienie HR Excellence in Research dla PL na następne 3 lata

10 sierpnia 2020 r. Komisja Europejska przekazała decyzję o utrzymaniu i przedłużeniu prawa do posługiwania się wyróżnieniem HR dla Politechniki Lubelskiej na następne trzy lata, uznając realizację Strategii HR4R PL za systematyczną i zgodną z opisem w planie działań.

 

Po trzech latach od uzyskania prawa do posługiwania się Logo HR przez PL, zespół asesorów Komisji Europejskiej na podstawie „Wewnętrznego Przeglądu wdrożenia Planu Działań” (ang. Internal Review Raport) oraz „Raportu samooceny wg listy kontrolnej OTM-R, a także informacji publikowanych na stronie poświęconej Strategii HR4R PL, dokonał oceny śródokresowej działań PL w zakresie wdrażania zasad Europejskiej Karty i Kodeksu Naukowca.

Oceniający stwierdzili, że wdrażanie planu działania jest zapewniane w sposób rzetelny, systematyczny i projakościowy. Zasady przyjęte na Uczelni są otwarte dla wszystkich, transparentne i porównywalne na poziomie międzynarodowym. Stwierdzono także, iż Politechnika Lubelska oferuje przyjazne środowisko pracy naukowej, a obowiązujące w niej zasady rekrutacji są w pełni przejrzyste i zrozumiałe.

Europejscy ewaluatorzy zachęcili PL do kontynuowania podjętych działań i dalszego wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, życząc sukcesów i aktualizacji Strategii HR4R za 36 miesięcy.

Informacje o Strategii HR4R na PL dostępne są na stronie: http://www.pollub.pl/pl/pracownicy/europejska-karta-naukowca.