Sprzedaż samochodu służbowego

Dział Administracyjno-Gospodarczy informuje, iż istnieje możliwość zakupu samochodu służbowego marki HYUNDAI TQ H-1 (rok produkcji 2008, pojemność silnika 2497 cm3, moc silnika 125 kW) użytkowanego dotychczas przez Politechnikę Lubelską do przewozu towarów i osób.

Samochód wraz z dokumentacją techniczną i eksploatacyjną można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu z Wojciechem Oleksińskim (tel. 615 328 615) lub Bogdanem Bogutą (tel. 512 255 447).

Minimalna cena wynosi 7995,00 zł brutto.

Zainteresowani pracownicy Politechniki Lubelskiej proszeni są o składanie ofert na zakup wyżej wymienionego samochodu w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup Hyundaia” w sekretariacie Kanclerza (pokój 26 budynku Stołówki) w terminie do dnia 28.10.2020r. do godz. 12,00.

Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.10.2020r. o godzinie10,00. Osoba, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowana telefonicznie.

Umowa kupna-sprzedaży zostanie sporządzona z chwilą dostarczenia na Politechnikę Lubelską nowego samochodu ciężarowego.