Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie z języka angielskiego na różnych poziomach znajomości języka

 

Biuro projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga” ogłasza rekrutację na szkolenia z języka angielskiego.

 

 

Szkolenia adresowane są do pracowników Politechniki Lubelskiej, tworzących  kadrę kierowniczą i administracyjną zgodnie z Regulaminem wsparcia dla kadry kierowniczej, administracyjnej i dydaktycznej Politechniki Lubelskiej (załącznik nr B do Regulaminu Projektu).

 

Zadanie 1

 1. Nazwa zadania: szkolenie z języka angielskiego na poziomie A2
 2. Liczba uczestników: 6
 3. Kurs roczny: 120 godzin lekcyjnych (po 45 min). Spotkanie 2 x w tygodniu po 90 min lub 1 x w tygodniu po 180 min (preferowane)
 4. Szkolenie na ma celu doskonalenie kompetencji pracowników, szczególnie tych, którzy w swojej pracy posługują się językiem angielskim. Szkolenie przeznaczone dla osób, które zajmują się wymianą międzynarodową, inicjowaniem i promocją, a także realizacją projektów oraz służą pomocą studentom i pracownikom. Dodatkowo koordynujących proces rekrutacji zagranicznych kandydatów na studia w języku obcym oraz współpracujących z organizacjami takimi jak Erasmus Student Network
 5. Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia na poziomie A2

Zadanie 2

 1. Nazwa zadania: szkolenie z języka angielskiego na poziomie B2
 2. Liczba uczestników: 1
 3. Kurs roczny: 126 godzin lekcyjnych (po 45 min). Spotkanie 2 x w tygodniu po 90 min (preferowane).
 4. Szkolenie na ma celu doskonalenie kompetencji pracowników, szczególnie tych, którzy
  w swojej pracy posługują się językiem angielskim. Szkolenie przeznaczone dla osób, które zajmują się wymianą międzynarodową, inicjowaniem i promocją, a także realizacją projektów oraz służą pomocą studentom i pracownikom. Dodatkowo koordynujących proces rekrutacji zagranicznych kandydatów na studia w języku obcym oraz współpracujących z organizacjami takimi jak Erasmus Student Network
 5. Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia na poziomie B2

Zadanie 3

 1. Nazwa zadania: szkolenie z języka angielskiego na poziomie C1
 2. Liczba uczestników: 1
 3. Kurs roczny: 120 godzin lekcyjnych (po 45 min). Spotkanie 2 x w tygodniu po 90 min (preferowane)
 4. Szkolenie na ma celu doskonalenie kompetencji pracowników, szczególnie tych, którzy
  w swojej pracy posługują się językiem angielskim. Szkolenie przeznaczone dla osób, które zajmują się wymianą międzynarodową, inicjowaniem i promocją, a także realizacją projektów oraz służą pomocą studentom i pracownikom. Dodatkowo koordynujących proces rekrutacji zagranicznych kandydatów na studia w języku obcym oraz współpracujących z organizacjami takimi jak Erasmus Student Network
 5. Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia na poziomie C1

Zadanie 4

 1. Nazwa zadania: szkolenie z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu FCE
 2. Liczba uczestników: 1
 3. Kurs roczny: 180 godzin lekcyjnych (po 45 min). 60 lekcji po 45 min w jednym semestrze (preferowane)
 4. Szkolenie na ma celu doskonalenie kompetencji pracowników, szczególnie tych, którzy
  w swojej pracy posługują się językiem angielskim. Szkolenie przeznaczone dla osób, które zajmują się wymianą międzynarodową, inicjowaniem i promocją, a także realizacją projektów oraz służą pomocą studentom i pracownikom. Dodatkowo koordynujących proces rekrutacji zagranicznych kandydatów na studia w języku obcym oraz współpracujących z organizacjami takimi jak Erasmus Student Network
 5. Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat przygotowujący do egzaminu FCE

 

Termin realizacji zamówienia : rok akademicki 2020/2021.
Szkolenia w trybie stacjonarnym (realizacja w siedzibie Wykonawcy ) lub prowadzone w trybie online.

 

Pracownicy zainteresowani szkoleniami  proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z060/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i złożenie następujących dokumentów: formularz danych osobowych (załącznik nr 1b do Regulaminu), oświadczenie kwalifikowalności uczestnika (załącznik 2b do Regulaminu), oświadczenie uczestnika projektu (załącznik 3b do Regulaminu).

 

Dokumenty należy składać u specjalisty ds. szkoleń, Centrum Promocji  i Informacji Politechniki Lubelskiej (CENTECH , p.104, k.kolbut@pollub.pl), w terminie  do 2 listopada 2020 r.. Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem nazwy szkolenia "Rekrutacja na szkolenie z języka angielskiego”.
Więcej informacji można uzyskać pod mailem - k.kolbut@pollub.pl