12 listopada 2020

Nagroda premiera za pracę doktorską

Jak co roku Prezes Rady Ministrów przyznał nagrody za rozprawy doktorskie wybitnym naukowcom. W gronie 25 laureatów jest dr inż. Katarzyna Zielińska, absolwentka Politechniki Lubelskiej. Jej rozprawa nosi tytuł „Praca wyspowa przekształtników wielokanałowych wspieranych przez kinetyczne zasobniki energii”.

 

Rozprawę doceniono za opracowanie metody wysokiej jakości pracy w układach z rozproszonymi źródłami energii poprzez: powiększenie bezpieczeństwa i ciągłości zasilania elektrycznego, poprawę jakości energii oraz niezawodność selektywnego wyłączania chronionych obwodów podczas zwarcia.

Obrona pracy odbyła się w maju 2019 r. Promotorem był prof. Wojciech Jarzyna z Politechniki Lubelskiej, a recenzentami: prof. K. Gopakumar z Indian Institute of Science (Indie) oraz prof. Mariusz Malinowski z Politechniki Warszawskiej.

Badania do pracy dr Zielińska prowadziła w Laboratorium Przetwarzania i Magazynowania Energii Elektrycznej ze Źródeł Odnawialnych Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych Politechniki Lubelskiej.

Dr Zielińska w swojej pracy rozwinęła pomysł zastosowany wcześniej w wynalazku, za który zespół młodych wynalazców Politechniki Lubelskiej (Katarzyna Zielińska była jego członkiem) otrzymał złote medale na wystawie wynalazków w Genewie w 2018 r. i na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

Dr inż. Katarzyna Zielińska jest absolwentką Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. W 2019 r. ukończyła studia doktoranckie w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika w Katedrze Napędów i Maszyn Elektrycznych Politechniki Lubelskiej.

 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 roku. Wręczane są za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki, wyróżnione rozprawy doktorskie i osiągnięcia naukowo-techniczne. Laureatów, corocznie w trybie konkursu, wyłania zespół ds. nagród, któremu w kadencji 2019-2023 przewodniczy prof. Tomasz Giaro z Uniwersytetu Warszawskiego.